Linda Eyebrow 6DPricing & PromotionSample CasesMap & LocationIG: linda_eyebrowFB: LINDA Eyebrow 6D
Linda Eyebrow 6D

 

สักคิ้ว 6 มิติ ต่างกับ 3 มิติอย่างไร
คิ้ว 6 มิติเป็นการพัฒนามาจาก 3 มิติ คือจะมีความพริ้ว
ไหวของเส้นมากกว่า เหมือนคิ้วจริงๆ มากกว่า เส้นคิ้ว
แต่ละเส้นแทบจะแยกไม่ออกกับคิ้วจริง

Each of the eyebrow hairs we paint look very closely to real ones so that you have natural looking eyebrow.

 

จากไม่มีคิ้วเลย เราก็เสกคิ้วให้ได้ดั่งใจ
พร้อมทั้งปรับโหวงโฮ้งให้ดีขึ้น ไปดูคิ้วนี้เลยว่าหลังทำ
คิ้ว 6 มิติเสร็จแล้วจะเป็นอย่างไร สวยขนาดไหน เนียน
ขนาดไหน ไปดูกัน!

Our eyebrow tattoo service can help persons
that have less eyebrow hair and can adjust
eyebrow shape for physiognomy purpose.

 

ขั้นตอนการทำคิ้ว 6 มิติลายเส้นเนียนๆ
มาดูขั้นตอนการทำคิ้ว 6 มิติลายเส้นเนียนๆ เริ่มตั้งแต่ต้น
จนจบ จากคิ้วบางและเคยสักคิ้วแบบเดิมมานานแล้ว เมื่อ
เราสักลายเส้น 6 มิติทับลงไปจะสวยแค่ไหนมาดูกัน

This video shows how we work with a
customer who has less eyebrow hair
and did eyebrow tattoo before.

 

อยากเห็นมั้ยว่าหลังสักคิ้ว 6 มิติ แล้วลายเส้นจะ
ออกมาเป็นอย่างไร
แยกให้ออกนะคะระหว่างคิ้วจริง
และรอยสัก ไปดูเลยว่าลายเส้น 6 มิติของเราจะเนียนขนาด
ไหน จำไว้ว่า..จะสักทั้งทีต้องเลือกดีๆ เพราะมันจะอยู่กับ
เราไปอีกนาน

Can you tell which ones are real eyebrow
hairs and which ones are tattoo?

 

คิ้วนี้สวยมากค่ะ ก่อนทำ-หลังทำแตกต่างชัดเจน
เป็นลายเส้นแบบ 6 มิติ ก็คือลายเส้นเนียนเหมือนคิ้วจริง
มากที่สุด มีความพริ้วไหว สวยงามและได้รูป มาดูตั้งแต่
ก่อนสักจนสักเสร็จเรียบร้อย ดูว่าจะสวยแค่ไหน ไปดูกัน!

This case shows you how much different
before and after the process. The eyebrow
hairs look natural and are in good shape.

train4

ราคา 27,200 บาท สามารถผ่อนชำระได้ 10 เดือน ผ่าน
บัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทย แต่ถ้าจ่ายเต็มจำนวน หรือ
ชำระด้วยบัตรเครดิตธนาคารอื่น ลดทันที 2,200 บาท
เหลือเพียง 25,000 บาทเท่านั้น
 - ฟรีสอนสักปาก
 - ฟรีที่พัก 2 คืนสำหรับลูกค้าต่างจังหวัด
 - ฟรีอาหารกลางวัน
 - ฟรีอุปกรณ์สัก พร้อมประกอบอาชีพได้ทันที

นอกจากมีบริการสักคิ้วแล้ว Linda Eyebrow 6D
ยังรับสอนสักคิ้วแบบ 6 มิติโดยช่างผู้เชี่ยวชาญด้วย
เป็นหลักสูตร 3 วัน ระหว่างเวลา 10:00 - 18:00
พร้อมสอนสักปากให้ฟรี เมื่อจบหลักสูตร คุณสามารถ
นำความรู้กลับไปใช้หารายได้ได้ทันที โดยอาจมีรายได้
สูงถึง 5 หมื่นถึง 1 แสนบาทต่อเดือน

ทาง Linda Eyebrow 6D ยังสามารถแนะนำลูกค้า
ให้กับผู้มาเรียนได้ด้วย เพราะมีลูกค้าต่างจังหวัดต้องการ
สักคิ้วติดต่อเข้ามาเป็นจำนวนมาก ซึ่งเราไม่สามารถ
บริการได้ทั่วถึง หากมีผู้ที่มาเรียนสักคิ้วกับ Linda
อยู่ในจังหวัดเดียวกัน เราก็สามารถส่งลูกค้าให้ได้ โดย
มั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับบริการที่ดี

ผู้เรียนสักคิ้วกับเราสามารถกลับมาเรียนทบทวนได้ฟรี
ตลอดโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม


สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ
จองคิวเรียน
ได้ที่ 083 075 2230 หรือไลน์ @linda_eyebrow

 

Go up

 บริการสักคิ้วแบบ 6 มิติ Eyebrow Tattoo
 

โปรโมชั่นพิเศษ ............. 2,990 บาท ฟรีเติมสี 1 ครั้ง จากราคาปกติ 6,500 บาท
สามารถชำระค่าบริการ ด้วยบัตรเครดิตได้ ผู้ที่ถือบัตรกสิกรไทย
สามารถผ่อนชำระแบบ 0% ได้ 3 เดือน
 
Special Promotion.............2,990 Baht 
Free one time adding color if required.
We accept payment by credit card.


 รับสอนสักคิ้ว Training Course
 

หลักสูตร 3 วัน.....................................27,200 บาท แถมฟรี สอนสักปาก
บริการที่พักฟรี 2 คืน สำหรับผู้เรียนที่มาจากต่างจังหวัด
สามารถผ่อนชำระ 10 เดือน ผ่านบัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทย
ถ้าจ่ายเต็มจำนวน ลดทันที 2,200 บาท เหลือเพียง 25,000 บาทเท่านั้น
The training will be performed in Thai only.


จองคิวได้ที่ 083 075 2230 หรือไลน์ @linda_eyebrow
For reservation, please contact line ID: @linda_eyebrow,
our Facebook, or call 083 075 2230.
 

สักคิ้ว 6 มิติ ต่างกับ 3 มิติอย่างไร
คิ้ว 6 มิติเป็นการพัฒนามาจาก 3 มิติ คือจะมีความพริ้วไหวของเส้นมากกว่า เหมือนคิ้ว
จริงๆ มากกว่า เส้นคิ้วแต่ละเส้นแทบจะแยกไม่ออกกับคิ้วจริง แต่หากเป็นคิ้ว 3 มิติ
เส้นจะตรงๆ ทื่อๆ ดูไม่พริวไหวเลย

How is your service different from others?
Each of the eyebrow hairs we paint will look very closely to real ones.
Our specialist will get your requirements and give you advise how the
eyebrow will look to make sure you will be satisfied.
______________________________________________________________

เวลาสักจะเจ็บมากรึเปล่า
เวลาทำจะรู้สึกว่าอาจจะมีเจ็บบ้างเล็กน้อยแต่ไม่มาก เพราะว่าเราแปะยาชาให้ลูกค้า
2 รอบ นั่นก็คือก่อนทำ และระหว่างทำ เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกน้อยที่สุด ดังนั้นสบายใจ
เรื่องเจ็บไปได้เลย

Is it painful?
It could be just a little. We apply anesthetic cream both before and
during the process so you do not need to worry about being painful.
______________________________________________________________

ขั้นตอนการสักคิ้วใช้เวลาทั้งหมดเท่าไร
เวลาสักจริงๆ ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง ยังไม่รวมเวลาแปะยาชาอีก 1 ชั่วโมง
และลงสีทิ้งไว้อีก 1 ชั่วโมง การลงสีทิ้งไว้นานๆ เพื่อให้สีติดมากที่สุด เพราะปัญหาของ
การสักคิ้วก็คือสีหลุดและไม่ค่อยติด รวมเวลาทั้งหมดประมาณ 3.5 ชั่วโมง

How long does it take for the whole process?
The eyebrow painting process itself actually just takes 1.5 hours. However,
there are also anesthetic and coloring processes. So the whole process
will probably take around 3.5 hours.
______________________________________________________________

คิ้วที่สักจะอยู่ได้นานกี่ปี
การสักคิ้ว จริงๆแล้วคือการเพ้นท์คิ้ว เพราะฉะนั้นจะคงอยู่ได้นานประมาณ 1-2 ปี
หลังจากนั้นจะค่อยๆจางลง

How long will the eyebrow last?
Technicallly, it is an eyebrow painting, not a real tattoo, so it will last for
1-2 years before starting fading.
______________________________________________________________

สามารถแก้ไขคิ้วที่สักจากที่อื่นได้รึเปล่า
สามาถแก้ไขได้ แต่การแก้จะใช้เวลามาก ไม่ได้ทำเสร็จภายในครั้งเดียว ระยะเวลาต้อง
ขึ้นอยู่กับสีของคิ้วเดิมว่าจางไปมากน้อยเท่าไหร่ หากจากไปมากแล้ว เหลือสีคิ้วเดิมติด
ไม่มาก ก็สามารถทำทับได้เลยค่ะ แต่หากมีปัญหาจากที่อื่นมา อาจจะต้องเข้ามาทำ
หลายครั้งเพื่อลบสีของเดิมออกไปก่อนให้จางลงมากที่สุด แล้วจึงเริ่มทำได้ค่ะ

I did eyebrow tattoo from other shop and I don’t like it. Can you fix it?
We can do fixing work. However, it takes time an can not be done in
one time depending on how dark your current eyebrow painting is. If it
is not so dark, we may be able to repaint over it in one time. But if the
current one is still dark, we will have to erase it for several time before
we can repaint it.
______________________________________________________________

ร้าน Linda Eyebrow 6D อยู่แถวไหน
ร้านอยู่ในหมู่บ้านเพอร์เฟคมาสเตอร์พีซพระรามเก้า สามาถเข้าได้จากทางถนนพระรามเก้า-
มอเตอร์เวย์ (ทางเข้าเดียวกับมหาวิทยาลัยแสตมฟอร์ด) และซอยพัฒนาการ 53 และ 63

Where is your shop?
Our shop is located in Perfect Masterpiece Housing Estate near Stamford
International University. You can come here via Rama 9-Motorway rd. or
Patanakard rd. There are simple maps below which you can show to taxi driver.

 

Linda Eyebrow 6D - Sample Cases
Linda Eyebrow 6D - Sample Cases Linda Eyebrow 6D - Sample Cases Click to read more
Linda Eyebrow 6D - Sample Cases Linda Eyebrow 6D - Sample Cases
Click to read more
Linda Eyebrow 6D - Sample Cases Linda Eyebrow 6D - Sample Cases Linda Eyebrow 6D - Sample Cases Linda Eyebrow 6D - Sample Cases
Linda Eyebrow 6D - Sample Cases Linda Eyebrow 6D - Sample Cases Linda Eyebrow 6D - Sample Cases Linda Eyebrow 6D - Sample Cases
Linda Eyebrow 6D - Sample Cases Linda Eyebrow 6D - Sample Cases Linda Eyebrow 6D - Sample Cases Linda Eyebrow 6D - Sample Cases
Map & Location
Linda Eyebrow 6D - Google Map

สามารถเข้าได้ทั้งทางถนนพระรามเก้า-มอเตอร์เวย์
(ทางเข้าเดียวกับมหาวิทยาลัยแสตมฟอร์ด) และ
จากทางซอยพัฒนาการ 53 และซอยพัฒนาการ 63

shopify stats
 

Linda Eyebrow 6D - All rights reserved.